assesment of radiation situation

assesment of radiation situation
radiacinės situacijos įvertinimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Radiacinės situacijos, susiklosčiusios po branduolinio ginklo naudojimo (radiacinės avarijos), išsiaiškinimas ir įvertinimas. Radiacinė situacija nustatoma ir vertinama naudojant radiacinės žvalgybos duomenis. Vertinant radiacinę situacija, nustatomos apšvitos dozės, kurias gali gauti kariai, veikdami užterštoje vietovėje, apskaičiuojamas leidžiamas buvimo joje laikas (kad nebūtų viršytos radiacinės saugos normų nustatytos apšvitos dozės), nustatomos radiacinės saugos užduotys bei sprendžiami kiti uždaviniai. Toliau analizuojami uždavinių sprendimo rezultatai ir numatomi veiksmai, kurie turi užtikrinti karių apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės ir karinių vienetų kovinę gebą. atitikmenys: angl. assesment of radiation situation rus. оценка радиационной обстановки

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • radiacinės situacijos įvertinimas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Radiacinės situacijos, susiklosčiusios po branduolinio ginklo naudojimo (radiacinės avarijos), išsiaiškinimas ir įvertinimas. Radiacinė situacija nustatoma ir vertinama naudojant… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • оценка радиационной обстановки — radiacinės situacijos įvertinimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Radiacinės situacijos, susiklosčiusios po branduolinio ginklo naudojimo (radiacinės avarijos), išsiaiškinimas ir įvertinimas. Radiacinė situacija… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • Abkürzungen/Luftfahrt/S–Z — Dies ist der fünfte Teil der Liste Abkürzungen/Luftfahrt. Liste der Abkürzungen Teil 1 A A Teil 2 B–D B; C; D Teil 3 E–K E; F; G; H; I; J; …   Deutsch Wikipedia

  • Musc synthétique — Les muscs synthétiques sont une classe de composés semi volatils principalement utilisés comme fragrances dans divers produits de consommations (savons, parfums, détergents, etc.)[1],[2],[3],[4 …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”